Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Elemek leírás

2010.12.30

Tűz:

Irány - dél.

Nem - férfi.

Energia - kivetítõ, aktív.

Tulajdonságok - forró és száraz, fényes és élénk.

Színek - piros, narancs.

Mágikus kifejezés - akarni.

A pentagram pontja - Alsó jobb.

Évszak - nyár.

A nap órája - Dél.

Életidõszak - fiatal felnõttség.

Kelta neve - deas

Mágikus eszközök - néhányunk szerint pálca, néhányunk szerint athame; lámpa, korbács.

A mágia típusa - szex, gyógyítás, gyertyamágia, befolyás, energia, élet, akarat, rombolás, tisztítás, változás.

Állatok - oroszlán, kígyó, sárkány.

Alkímiai szimbóluma - felfelé mutató háromszög.

Elementális szellem - szalamanderek.

Természet - tûz, nap, csillagok, vulkánok.

Testrész - szív, gerinc.

Emberi érzékelés - látás.

Kulcsok - Fény princípium, Cselekvés.

Az emberben való visszatükrözõdése - az élet erõi szexuális energia, akarat, kedvtelés.

Erények - bátor, öntudatos, lovagias, lelkes, szenvedélyes, gyakorlott, férfias, energikus, merész, hû.

Vétkek - önközpontú, könyörtelen, fanatizmus, bosszúállás, harag, gyûlölet, makacs, mohó, féltékeny, bosszúvágyó, neheztelõ, egoista.

Többlet - forróság, röpködõ gondolatok, álmatlanság, düh, uralkodás, egoizmus, erõszak.

Hiány - a test fáradt vagy hideg, unottság, kicsinek vagy fásultnak érezni magunkat, energiahiány.

Istennõ aspektusa - Csábító nõ.

Állomása a teremtés körforgásában - a vágy vagy az akarat megjelenése a gondolatokban, az élet erõinek hajtása, a változás és a transzformáció princípiuma.

Érzelmek - heves és sürgõs, de általában siettetõ: vágy, harag, öröm, pánik. Tûz nélkül, hagyva a többi elemet magában, a világ egy állandó, unalmas hely lenne.

Asztrológiai uralkodó bolygói: Nap, Mars, Jupiter

 

 Levegő:

 

Irány - Kelet.

Nem - Férfi.

Energia - Kivetítõ, aktív.

Tulajdonságok - forró és nyirkos, fényes és élénk.

Szín - sárga.

A Szfinx ereje - tudni.

Évszak - Tavasz.

A nap órája - hajnal.

Életidõszak - születés/csecsemõkor/gyermekkor.

Kelta neve - airt.

Mágikus eszköz - néhányunk szerint athame, néhányunk szerint pálca; füstölõ.

A pentagram pontja - Felsõ bal.

A mágia típusa - Elveszett vagy ellopott dolgok visszaszerzése, a négy szél, vizualizáció, koncentráció, tanulás, utazás, befektetések, kezdetek, tollmágia.

Állatok - sas, ember.

Alkímiai szimbóluma - A felfelé mutató háromszög a közepén egy egyenes vonallal.

Elementál - Szilfek.

Természet - ég, szél, felhõk, virágok.

Az emberben való visszatükrözõdése - a tudat feletti, tudás, vezetés, iskola, szabadság, utazás.

Testrész - mellkas, tüdõ (lélegzés), légcsõ (beszéd), az agy.

Emberi érzékelés - hallás, szaglás.

Istennõ aspektusa - Hajadon/Szûz.

Kulcsok - Élet princípium, Intellektus.

Uralkodik - elme, alapvetõ tulajdonságok, tudás, elvont tanulás, teóriák, felvilágosultság, felfogás, analitikus gondolatok, kommunikáció, memória.

Erények - társaságkedvelõ, szorgalmas, optimista, ügyesség, meggyõzõ, barátságos, jó hatású, értelmes, kommunikatív, intelligens.

Vétkek - könnyelmûség, távolba révedõ, gyökértelen, könnyen összezavarodik, hajlamos értelmezni az érzelmeket (inkább, mint átélni õket), dicsekvõ, hazudozó, önzõ, szeszélyes.

Hiány - emlékezet kihagyás, a lélegzet rövidsége, az ismeretek lassú felfogása, zavaros gondolkodás; nehezen közli az ötleteit és gondolatait.

Többlet - dumagép, sokat gondolkodik.

Állomása a teremtés körforgásában - egy új ötlet megfogalmazása vagy felfogása, a tudás magja, és a szabadság, hogy megválaszthassuk a mozgásunk irányát.

Érzelmek - álmodozás; heves gondolkodás egy nehéz problémán; a matematikai elegancia egy absztrakt megértése, mûvészi képesség, vagy elöljáró szakmesterség; függetlenség és távolság egy tudata.

Asztrológiai uralkodói: Merkúr, Jupiter

 

Víz:

Irány - nyugat.

Nem - nõ.

Energia - befogadó, tevékeny.

Tulajdonságok - hideg és nedves, nehéz és passzív.

Szín - kék.

Mágikus kifejezés - merészelni.

Évszak - õsz.

A nap órája - szürkület.

Életidõszak - Szülõség/középkor.

Kelta neve - iar.

Mágikus eszköz - kehely.

A pentagram pontja - Felsõ jobb.

A mágia típusa - tükörmágia, tisztítás, gyógyítás, divináció, álommágia, asztrális kivetítés, szerelem, barátság, spiritualitás, képzelõerõ.

Állatok - minden vízi élõlény.

Alkímiai szimbóluma - lefelé mutató háromszög.

Elementális szellem - Undinék.

Természet - vízesés, óceán, esõ, stb., köd, hold.

Testrész - méh, mellek, könnycsatornák.

Emberi érzékelés - ízlelés.

Az emberben való visszatükrözõdése - érzelmek, termékenység, a tudatalatti elme.

Istennõ aspektusa - Anya.

Kulcsok - Szerelem princípium, Termékenység.

Erények - szánalom, összhang, gyengédség megbocsátás, szerénység, könnyedség a kreativitásban, befogadóképesség, befolyás, jótékonyság, érzékenység.

Vétkek - élvhajhászás, hanyagság, gyávaság, középszerûség, változékonyság, megszállottság, levertség, könnyen megsértõdik, tévedés, alárendeltség.

Többlet - testi puffadtság, hangulatváltozás, sértõdékenység, apátia.

Hiány - mély testi száradtság, forróság, az elme és a test szeparálva érzi magát, semmi empátia.

Állomása a teremtés körforgásában - segít a terhesség kibírásában, megtermékenyítõ és megtartó szerep.

Érzelmek - szerelem, bánat, bátorság, hogy egy végtelennek látszó nehéz utat folytassunk, elõtörõ düh születése, néma szenvedés, remény.

Asztrológiai urai: Vénusz, Hold

 

 Föld:

Irány - észak.

Nem - nõ.

Energia - befogadó, reaktív.

Tulajdonságok - hideg és száraz, nehéz és passzív.

Színek - barna, fekete, zöld.

Mágikus kifejezés - csendben maradni.

Évszak - tél.

A nap órája - éjszaka.

Életidõszak - idõskor/halál.

Kelta neve - tuath.

Mágikus eszközök - pentákulum, kristályok, kövek.

A pentagram pontja - Alsó bal.

A mágia típusa - termékenység, famágia, növények, jómód, rúnák, csomómágia, növekedés, természet, állatok, minden dolog, ami a pénzzel kapcsolatos, hála.

Állatok - bika, szfinx, medve.

Alkímiai szimbóluma - lefelé mutató háromszög közepén egy vonallal.

Elementális szellem - gnómok.

Természet - hegyek, barlangok, ásványok, mezõk, sziklák, erdõk.

Testrész - csontok, nemi szervek, lábak.

Emberi érzékelés - érintés.

Istennõ aspektusa - Banya.

Kulcsok - Törvény princípium, Szilárdság.

Az emberben való visszatükrözõdése - a fizikai test.

Erények - erõ, kitartás, elkötelezettség, felelõsség, alaposság, praktikusság, bölcsesség, türelem, idõérzék, megbízható, stabil, állhatatosság.

Vétkek - lanyhaság, lelkiismeretlenség, melankólia, unalom, tunyaság, stagnálás, dolgok halmozása (beleértve az információt is), kapzsiság, anyagiasság.

Többlet - test súlyossága, általános energiahiány, tunyaság, anyagiasság, szûklátókörûség.

Hiány - üresség, hiperaktívság, instabilitás, megbízhatatlanság, figyelmetlenség.

Állomása a teremtés körforgásában - az ötletek materiális formában is megjelennek, egy egyszerû talapzatot épít a következõ ötletnek.

Érzelmek - titoktartás képessége, megbízás a saját erõnkben, képesség a zavar kis forrásainak kiiktatásának érdekében, vágy, hogy csak leüljünk és ne csináljunk semmit.

Asztrológiai urai: Vénusz, Szaturnusz

 

 

 

Elementálok


Az elementálok olyan misztikus teremtmények, akik az elemek szellemi birodalmában laknak. Az elemek közeli kapcsolatban állnak a "természetszellemekkel". Õk olyan szellemek, akik az egész természetet uralják, az élet erõit, megidézhetjük õket, hogy segítsék a mágia munkálatát. Fontos, hogy megértsük mik is õk, és mit képviselnek. A Föld szellemek a Gnómok, a Levegõ szellemek a Szilfek, a Tûz szellemek a Szalamanderek, és a Víz szellemek az Undinék.

Miután a kört megformáltuk és felszenteltük az elemekkel, miután hívtuk a fároszok (õrtornyok) urait, hogy felügyeljék és õrizzék az eseményeket, meghatározott elementált, akinek természete a leginkább alkalmas a munka vagy a rítus végrehajtásához, meg lehet hívni, hogy részt vegyen. Óvatosság szükséges, amikor az elementálok segítségét kérjük. Az elementálok nem mindig segítõkész kis lények. Csintalanok, rossztermészetû kis ördögök is lehetnek, ha elszabadulnak az irányítás alól.


Gnómok


A gnómok olyan lények, akik a Föld elemével állnak kapcsolatban. Vibráló sebességgel rendelkeznek, ez teszi õket láthatatlanná az emberek számára, de elég az alacsonyabb rezgés is nekik, hogy hassanak vele. Akcióik visszatükrözõdnek az ásványi üledékek viselkedésében, a szikla eróziójában és a kristály vagy más geológiai képzõdmény alakjában.

A gnómok az õsi legendákban a titkos kincsek õrzõi, akik mély és rejtett barlangokban élnek a föld alatt. Az agg bölcsek úgy tanították, hogy a gnómok természetük szerint nem hajlamosak arra, hogy segítsék az embereket, de ha egy személy megnyeri bizalmukat, értékes barátoknak bizonyulnak. Viszont, mint minden elementálnál, veszélyes becsapni õket, vagy rossz célra felhasználni segítségüket. Az elementálok a nõ és a férfi egyéni természetén keresztül dolgozik és befolyással tud lenni az emberi elmére. A gnómok képesek szomorúságot, melankóliát, kétségbeesést hozni. Ellentétjét is, képesek magabiztosságot, állhatatosságot és kitartást adni.

A gnómokon királyuk, Gob uralkodik. Követõit Goblinoknak hívják, ahogy a történetek mesélik. Az embernek többnyire kicsi törpeszerû kreatúraként jelennek meg.

A gnómok a leggazdagabbak az elementálok közül. Üregekben, bányákban, barlangokban élnek. Õk a leghasonlóbbak személyiségben, mind jó és rossz pontban, de õk különösen áldozatul esnek az emberi természet minden gyengepontjának. Hívhatók, ha segítség kell anyagi dolgokban, stabilitásban és növekedésben.


Szilfek


A szilfek a Levegõ elemével állnak kapcsolatban. Aktivitásuk a felhõk gyülekezésében, a hópelyhek formáiban és minden növényzet növekedésében, fejlõdésében tükrözõdik. A szél szellemei és számos görög legenda, mítosz forrásai. Az elementálok közt a szilfeknek van a legmagasabb rezgésük, így képesek tetszés szerint átutazni a dimenziókon.

A szilfek uralkodója Paralda. Noha alapvetõen a levegõ teremtményei, a szilfek a magas hegyek tetején laknak. Legenda szól arról, hogy az emberhez a barlangokon keresztül beszélnek és az õsi orákulumok hangjai õk.

Szilfek kapcsolatban állnak az emberi elme aktivitásaival. Befolyással tudnak lenni ránk és inspirálják az ember; gyakran gyülekeznek a költõ vagy a mûvész körül, hogy elmondják spirituális szépségük belsõ vízióit. Általában az embereknek klasszikus tündér képében jelennek meg.

A szilfek aktívak, gyors mozgásúak és beszédûek. Okosak és intelligensek, de körmönfontak lehetnek kifejezésmódjukban. Természetük szerint a szilfek zárkózottak és elkülönültek. Hívható segítségük az alkotás vagy olyan dolgok miatt, amik kapcsolatban állnak az intelligenciával és az elmével, vagy az intellektus termékeivel.


Undinék


Az undinék a Víz elemével állnak kapcsolatban. Az õsi mítoszokban felelevenednek vízi nimfaként és sellõkként. Források, patakok és kutak kedveltek az Undinék szemében. Hagyományos tartózkodási helyeik a mocsár nádja és a folyók, tavak növényzete közt van.

Az undinéket Necksa uralja. Barátságosak az emberek iránt és egyéniségük erõs befolyással van az emocionális jólétünkre. Egy személy levertsége elementális természetük miatt is okolható (az angol nyelvben a "look washed out" kifejezés, avagy "kimosva néz ki", tehát holtfáradt, olyan szólás, ami hasonlít erre a folyamatra). Valamint ahogy a víz szép is lehet a zuhatag vagy folyó képében, bájtalan lehet pocsolyaként.

Az Undinék tevékenysége minden folyékony dolog vitalitásában megjelenik, tehát alapvetõ szerepük van a növény, állat és az emberi életben. Az undinék gyakran teljesen emberi formában jelennek meg, mint szépséges hajadonok.

Az undinék érzékinek és könnyednek látszanak mozdulataikban, és nagyon erõs érzelmekkel rendelkeznek. Undinék a legemberibbek és a legvonzóbbak a négy elementális típus közül. Hajlamosak szimpatikusak és szeretnivalók lenni, és a legsegítõkészebbek az érzelmi dolgok ügyeiben, mint a szerelem és a barátság, vágy és kedv.


Szalamanderek


Szalamanderek a Tûz elemével állnak kapcsolatban. Nekik köszönhetõ, hogy a tûz létezik és használható az emberiség által. A tûzelementálok az elsõ elementálok, akik az ember barátai lettek, megtanították õseinket, hogy hogyan készítsenek tábortüzet. A szalamandereket Djin uralja (egyesek Dzsinnként fordítják. Helytelen.).

A szalamanderek többnyire éjszaka mozognak a legszabadabban, fénygömbként jelennek meg a vizek felett. A régi idõk tengerészei gyakran látták õket amint a hajójuk vitorláit vizsgálták. Innen ered a "Szent Elmo tüze" kifejezés is, ami rejtélyes tüzeket takar, amik gyakran jelennek meg vitorlás hajókon.

A szalamanderek erõs hatással vannak az emberi természetre, például a testhõmérsékletre. Okozhatnak különös temperamentumot is, amire mondhatjuk, hogy "forróvérû" vagy "forrófejû". A szalamanderek gyakran megjelennek az embereknek kicsi, gyíkszerû lángok formájában.

A szalamanderek hevesek, gyors mozgásúak és nagyon fényesek. Labilisak is, fõleg ami az érzelmeket illeti. A tûz hagyományosan kapcsolatban áll az akarattal, tehát a szalamanderek erõteljesek és nagyon makacsok lehetnek. Segítségük akkor hívható, ha az akarat és az erõ ügyeiben várunk megoldást, mint például az akaraterõ, konfliktus másokkal, háború és bátorság. Viszont, a labilis természetüknek köszönhetõen, a szalamanderek hívása magával hozhatja a tûzalapú anomáliák veszélyét is. Aki hívja, annak járatosnak kell lennie a hasonló területeken, mielõtt szólítaná õket.

 


Ismerkedj meg az elementálokkal


Ahogy ezt már leírtam egy másik cikkben az oldalon, az elementáloknak uralkodóik vannak. Sokak szerint ők tényleges uralkodók, de sokak szerint „csupán” az elemek közös géniusza, közös tudatának a neve. Akárhogy is van, az elementálok hallgatnak az uralkodóik nevére. Ha dolgozni akarsz velük, akkor a fent említett meditációk közben is kapcsolatot létesíthetsz uralkodóikkal. Megtapasztalhatod természetüket, de óvatosan, hisz az elemek rakoncátlanul viselkedhetnek közben. Nem ritka például, ha a tűz elementálokkal való munka alatt vadtüzek gyúlnak vagy éppen a már megrakott tűz/gyertya viselkedik furcsán. 

Ismerkedj meg tehát az elementálokkal is, ne csak az elemekkel. Meditáció közben egyszerűen csak szólítsd őket nevükön, akár az elementálokról akár uralkodójukról van szó. Érezni fogod, ahogy az elem ereje megnövekszik. Figyeld meg természetét és tulajdonságait, s arra is figyelj, hogy milyen érzés, ha a közeledben vannak. 


Munka az elementálokkal


Legfőbb probléma az elemi mágiában, hogy az elementálok kiszámíthatatlanok és mindent szó szerint vesznek. Nem az eszükről híresek, noha vannak náluk butább lények is a világban. Tehát, ha jó munkát akarsz végezni, inkább egészítsd ki más hatalommal a varázslatot, ne csak rájuk hagyatkozz.  Az elemi mágia a varázslatokban a következőket kívánja:

-    Mivel egy-egy elem túltengése csak bajt okozhat, így én inkább azt ajánlom, hogy a céljaidhoz minden elemet hívj segítségül. Például egy pénzvarázslatban a föld segíthet gazdagságával, a levegő a gyorsaságával, a tűz rugalmasságával, a víz a változásával.  

-    Uralkodójukat hívd a varázslatokhoz, de szólítsd meg népét is. Pl. a levegőnél Paraldát szólítsd meg, de a szilfeket is említsd meg: Hívlak téged Paralda, a könnyed és mozgékony szilfek uralkodója!

-    A körben mindig kapjon helyet a négy elemet jelképező tárgy. Gondold ki magad, de például lehet a levegőnek madártoll, a földnek egy kavics, a víznek egy kagyló, a tűznek egy gyertya. 

-    Mindent érthetően és jól átgondoltan fogalmazz meg. Ne legyen semmi kétértelmű, mert tényleg szó szerint fogják elvégezni a kért dolgokat. 

-    Legyél tiszteletteljes, mert bár semleges lények, hajlamosak arra, hogy egy rossz szó hallatán vagy azért, mert szolgának tekinti őket a boszorkány, ne teljesítsék a kérést. Vagy, hogy példát említsek, ha megsérted a föld gnómjait, akkor nem valószínű, hogy üzleti dolgokba kéne fognod manapság.

-    Egyesek szerint jól jöhet, ha az elementálokat képileg is ábrázolod az oltárodon, mert kedvelik az effajta tiszteletadást. Ezt nem erősítem meg, de nem is cáfolom. Ártani mindenesetre nem árt.

-    Ha végeztél egy varázslattal, akkor a rítus végén, de a cél beteljesedése után is köszönd meg nekik elvégzett munkájukat. Akár áldozhatsz az elementáloknak is. 

Innen származnak:

http://annwn.vndv.com/index.html